Informații privind obținerea certificatului de naștere de către cetățenii Republicii Kazahstan

1. Cererea pentru obținerea   certificatului de naștere se va   depune de către cetățenii Republicii Kazahstan nu mai târziu de 2 luni de la nașterea  copilului  în România.

2. A se atașa copii ale documentelor, emise de spital (actul de naștere) și  traducerea  acestor documente în limba rusă sau kazahă, cu ștampila traducătorului;

3. 2 poze ale copilului,  dimensiune 3,5 x4, 5;

4. Completarea unui formular pentru  certificatul de naștere;

5. Copie a primei pagini a pașaportului părinților;   caz în care aceștia locuiesc în România, o copie a paginii de pașaport, cu o notă de  înregistrare consulară.

6. Copie a certificatului de căsătoriei;

7. Copie a certificatului de naștere a altor copii, după caz.

8. Plata taxei consulare:

             Pentru certificatul de naștere – 20 euro

              Pentru înscrierea în pașaport – 10 euro

Plata se va face  în contul  RO22ING0001008502810720  ING Bank

Certificatul de naștere se eliberează solicitantului în termen de 3 pana la 5 zile.

Cererea și  formularul necesare pentru certificatul de naștere pot fi descarcate  aici. ( )