MEMENTO

 

pentru  cetățenii  din SUA, Marea Britanie, Germania, Franța, Italia, Malaezia, Olanda, Emiratele Arabe Unite, Coreea și Japonia,  care se  vor folosi de dreptul  intrării  si    iesirii  de pe teritoriul  RK  fără vize  în  perioada 15.06. 2014 -15.06.2015

În conformitate cu Hotărârea  Guvernului  Republicii Kazahstan cu privire la modificările și completările la Hotărârea Guvernului Republicii Kazahstan  nr.148  din 21 ianuarie 2012,  cetățenii Statelor Unite ale Americii, Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord , Republicii Federale Germania, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Malaeziei, Olandei , Emiratelor Arabe Unite, Coreei de Sud și Japoniei sunt exceptați de la obligativitatea vizelor pentru un termen de  până la cincisprezece zile calendaristice de la momentul trecerii frontierei de stat  în perioada 15.06,2014 -15.06.2015.

Înregistrarea  cetățenilor din  țările  sus-menționate  se va face  de către Serviciul Grăniceri al Comitetului Național de Securitate  prin  aplicarea unei ștampile-dată  la rubrica  “înregistrare”  a cardului de migrație.

Caz  în care cetățenii din aceste țări  își  vor exprima  dorința de a rămâne pe teritoriul Republicii  Kazahstan pentru un termen ce depășește  cincisprezece zile calendaristice , având  obiective de afaceri,  asociate cu negocieri, contractare,  potențialul  lor  partener  va  trebui să depună o cerere de înregistrare a  unei vize  ” de afaceri” pentru  străini  la Administrația Poliției de migrație , conform  vizei de ședere a acestora,  cărora , în modul prevăzut de lege, li se va  elibera o viză ” de afaceri”  cu o singură intrare  , pentru o perioadă de până la treizeci de zile calendaristice, cu extinderea simultană de înregistrare a străinilor.

Caz  în care imigranții  își  schimbă locul de ședere  temporară, ei sunt obligați  în termen de cinci zile calendaristice  să se reînregistreze  în organele afacerilor interne la noul loc de reședință.  Despre modificarea locului de  ședere  temporară a  străinului  în Republica Kazahstan, persoana fizică sau juridică  care efectuează acest  înscris în termen de trei zile trebuie să notifice organele afacerilor interne.

Caz  în care un cetățean al țărilor  sus-menționate  în timpul șederii  pe teritoriul Republicii Kazahstan dorește  să pună în aplicare proiecte de investiții comune,  partenerul său de afaceri va trebui să pezinte  proiectul planului de afaceri  Comitetului pentru Investitii din cadrul Ministerului Industriei și Noilor Tehnologii al Republicii Kazahstan.  La cererea Comitetului pentru  Investiții MINT Republicii Kazahstan, care confirmă statutul de investitor, Ministerul Afacerilor Externe va emite, în modul prevăzut de  lege, vize  de “investitor” cu o singură intrare   cu termen de până la nouăzeci de  zile calendaristice și, dacă este necesar, vize cu intrări multiple cu termen  de până la trei ani.

Imigranții, care dețin  vize ale Republicii Kazahstan din categoria “investitor” sau  confirmarea statutului de “investitor” de către  autoritatea competentă  (pentru țările cu regim fără vize de ședere), pașapoartele sunt exceptate de la înregistrare.

În timpul șederii pe teritoriul Republicii Kazahstan  cetățenii țărilor sus-menționate nu au dreptul de a se angaja  în muncă , în activități misionare  sau alte activități plătite, în conformitate cu legile țării.

                   

 

                  Ministerul Afacerilor Externe 

                  și

                  Ministerul Afacerilor I