Anexa nr. 48  la Ordinul

 Secretarului de Stat -Ministrul Afacerilor Externe

al Republicii Kazahstan

din  14 iulie 2010

nr. 08-1-1-1/249

Rata taxelor pentru  servicii  consulare în România

Nr.

Servicii consulare

Rata (în euro)

1

2

3

1. Perfectare pașaport  cetățean Republicii Kazahstan

1.

Perfectare pașaport  cetățean Republicii Kazahstan

35 euro

2.

Prelungire valabilitate pașaport  cetățean Republicii  Kazahstan      

20 euro

3.

Inscrierea/eliminarea  în/din  pașaportul cetățeanului  Republicii Kazahstan datelor despre copii

10 euro

2. Eliberarea vizelor  Republicii Kazahstan

4.

Elaborarea și tipărirea  unei note către o misiune diplomatică sau oficiu consular străin pentru eliberarea  unei vize                          

50 euro

5.

Viza cu intrare one-time  și pelungirea  ei

50 euro

6.

Viza cu intrare  dublă și pelungirea  ei                                                    

70 euro

7.

Viza  cu intrare triplă și pelungirea  ei                                                

90 euro

8.

Viza cu intrare multiplă și pelungirea  e:

 
până la  un an

170 euro

până la doi ani                                                                                     

250 euro

până la trei ani                                                                                      

350 euro

9.

Viza turistica:

 

Cu intrare one-time,  până la 30 de zile

35 euro

cu intrare  dublă, pana la 60 de zile                                                  

50 euro

cu intrare triplă, până la 90 de zile                                                     

65 euro

10.

Viza de tranzit:

 

cu intrare one-time                                                                           

30 euro

cu intrare  dublă                                                                                  

60 euro

cu intrare triplă                                                                                     

70 euro

3. Eliberare certificat  pentru  revenire în Republica Kazahstan

11.

Eliberare certificat  pentru  revenire în Republica Kazahstan    

5 euro

4. Perfectarea  cererilor  cetățenilor Republicii Kazahstan privind șederea În străinătate

12.

Perfectarea  cererilor  cetățenilor Republicii Kazahstan, plecați în străinătate în interes de afaceri private, pentru ședere permanentă în trăinătate                                                     

100 euro

5. Înregistrarea consulară a cetățenilor din Republica Kazahstan, veniți în străinătate pentru ședere permanentă,  și a copiilor  cetățenilor din Republicia Kazahstan,  adoptați de către cetățenii  străini

13.

Înregistrarea consulară a cetățenilor din Republica Kazahstan, veniți               în străinătate pentru ședere permanentă :

 

înregistrare

15 euro

radierea din registru                                                                       

gratuit

14.

Perfectarea  de cereri  a cetățenilor  străinil și a  apatrizilor referitor la intrarea pe teritoriul Republicii Kazahstan pentru ședere permanentă                                                               

50 euro

6. Perfectarea de documente referitoare la  problema  cetățeniei  kazahe

15.

Perfectarea  cererii  pentru  acordarea  cetățeniei R.Kazahstan și restabilirea cetățeniei Republicii Kazahstan           

50 euro

16.

Perfectarea  cererii  de renunțare la cetățenia R. Kazahstan        

200 euro

7. Înregistrarea actelor de stare  civilă

17.

Înregistrarea căsătoriei și eliberarea certificatului de căsătorie  

30 euro

18.

Înregistrarea  nașterii, adoptării,  stabilirea paternității și eliberarea  certificatekor corespunzătoare                                  

20 euro

19.

Înregistrarea divorțului și  eliberar a certificatului de divorț       

40 euro

20.

Înregistrarea  divorțului cu personae,  recunoscute prin actele legislative ale RepubliciiKazahstan  ca fiind nedetectabile, sau în incapacitate de exercițiu, sau condamnate pentru infracțiuni pe un termen de cel puțin  trei ani

10 euro

21.

Perfectarea  cererii  de preschimbare a numeliu , prenumelui, patronimicului, cu excepția cazurilor, legate de căsătorie sau de înregistrarea modificării de naționalitate                           

40 euro

22.

Eliberarea duplicatului actelor de stare civilă conform materialelor de arhivă                                                                      

40 euro

23.

Eliberarea de certificate în legătură cu schimbarea, completarea, corectarea și restabilirea înregistrărilor făcute pentru naștere, căsătorie, divorț și deces                        

20 euro

24.

Eliberarea certificatelor pentru prezentare la Organele de stare Civilă în străinătate în vederea înregistrării căsătoriei                                    

15 euro

8. Solicitarea  documentlor necesare

25.

Solicitarea  documentlor necesare (pentru fiecare document)

20 euro

9. Legalizarea documentelor, primirea și transmiterea de documente pentru apostilare

26.

Legalizarea documentelor (pentru fiecare document)

40 euro

27.

Primirea și transmiterea de documente pentru apostilare (pentru fiecare document)

20 euro

10. Acte notariale

28.

Procuri notariale pentru folosirea bunurilor, inclusiv și a mijloacelor de transport, și pentru efectuarea operațiunilor de creditare

50 euro

29.

Procuri notariale pentru  primirea   banilor prin transfer de la  persoane fizice  sau juridice, pentru primirea de colete, mandate și alte corespondențe          

50 euro

30.

Legalizarea  contractelor  de partaj,  garanție și altor contracte, care nu sunt supuse evaluării

50 euro

31.

Legalizarea de contracte,  supuse  evaluării

1% din valoarea contractului, dar nu  mai puțin
90 euro

32.

Legalizarea contractelor de înstrăinare a autovehiculelor

70 euro

33.

Legalizarea  altor contracte , cu excepția contractelor de Înstrăinare a imobilelor,  situate pe teritoriul R.Kazahstan

50 euro

34.

Legalizare copii   documente referitoare la studii, la activitatea de muncă, la starea civilă,  și  extrase  din documente

20 euro/pagină

35.

Autentificare  semnături

40 euro/document

36.

Emitere extrase sau copii  documente cu privire la proprietate  și aspectele financiare, stocate în instituțiile străine ale Republicii Kazahstan

20 euro

37.

Traducere cu legalizare simultană a  acesteia (pe pagină):  
din limbi straine

30 euro/pagină

în limbi străine                                                                         

40 euro/pagină

38.

Certificarea  traducerii, făcută fără participarea funcționarului consular

15 euro/pagină

39.

Transcrierea documentelor

10 euro/pagină

40.

Întocmirea actului privind numirea unui tutore

40 euro

41.

Aprobarea raportului privind administrarea bunurilor tutelate

0,5% din valoarea proprietății, dar nu mai puțin de 25 euro

42.

Inventarierea  bunurilor   succesorale, precum și adoptarea unor măsuri de protecție a acestora

1% din valoarea proprietății    dar nu mai puțin de               45 euro

43.

Verificarea bunurilor conform  inventarului prezentat, la solicitarea persoanelor interesate

1% din valoarea proprietății dar nu mai puțin de              45 euro

44.

Autentificarea testamentelor

75 euro

45.

Adăugarea  la ultimul testament, la solicitarea testatorului, a oricăror modificări și completări

75 euro

46.

Eliberare de către funcționarul  consular a certificatelor de moștenire

75 euro

11. Păstrare testament, pachet de documente, bani, titluri sau alte valori (cu excepția celor moștenite) la oficiul  consular

47.

Păstrare testament la oficiul  consular

75 euro

48.

Хранение в консульском учреждении пакета с
документами, кроме завещания (в месяц)

20 euro/ lunar

49.

Păstrare pachet de documente la oficiul  consular (cu excepția testamentului)

0,2% din total / lunar

12. Vânzarea de mărfuri sau alte bunuri la licitație publică

50.

Vânzarea de mărfuri sau alte bunuri la licitație publică

1% din venit, nu mai puțin de 45  euro

13. Adoptarea unui depozit de proprietate sau sume de bani pentru o perioadă de până la șase luni  spre a fi transmise deținătorului

51.

Adoptarea unui depozit de proprietate sau sume de bani pentru o perioadă de până la șase luni  spre a fi transmise deținătorului

0,2% din total / lunar

14.Expedierea prin poșta diplomatică a documentelor la adresa persoanelor juridice

52.

Expedierea prin poșta diplomatică a documentelor la adresa persoanelor juridice

140 euro

15. Eliberarea  certificatului pentru dreptul  de a naviga sub Drapelul de Stat al Republicii Kazahstan, în cazul achiziției de nave în străinătate, redactare si certificare declarații și alte documente referitoare la navele din Republica Kazahstan, prevăzute de legislația Republicii Kazahstan sau de tratatele internaționale retificate de Republica Kazahstan

53.

Eliberarea  certificatului pentru dreptul  de a naviga sub drapelul de Stat al Republicii Kazahstan, în cazul achiziției de nave în străinătate, redactare si certificare  declarații și alte documente referitoare la navele din Republica Kazahstan,prevăzute de legislația Republicii Kazahstan sau de tratatele internaționale ratificate de Republica Kazahstan

50 euro

16. Eliberarea  altor documente (certificate) legale

54.

Eliberarea  altor documente (certificate) legale                               

20 euro