Шет елдердегі Қазақстан Республикасының 
азаматтарын есепке алу жөніндегі Нұсқаулық

1. Жалпы ереже

      1. Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 27 қыркүйектегi N 217 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Консулдық жарғысының 25 бабына сәйкес, шет елдердегi Қазақстан Республикасының консулдық мекемелерi Қазақстан Республикасының келесi санаттағы азаматтарын есепке алуды жүзеге асырады:
1) Консулдық округ аумағында тұрақты тұрып жатқандарды;
2) Консулдық округ аумағына уақытша келгендердi (iссапарға, оқуға, сынақ мерзiмiн өткiзуге, өзара шарт бойынша жұмысқа, емделуге немесе жеке iстер бойынша келгендердi).
      2. Шет елдердегi Қазақстан Республикасының азаматтарын есепке алудың мақсаты:
1) Қазақстан Республикасы азаматтарының құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғау;
2) Болу елдерiнiң заңдары, Қазақстан Республикасы мен болу мемлекетi қатысушы болып табылатын халықаралық шарттары, сондай-ақ халықаралық ғұрыптары ұсынған барлық құқықтарды Қазақстан Республикасы азаматтарының пайдалануына жан-жақты көмек көрсету;
3) Қазақстан Республикасы азаматтарының Қазақстан Республикасы Конституциясы мен басқа да Қазақстан Республикасының заң актiлерiн сақтауларын және олардың өз мiндеттерiн орындауларын бақылау.
      3. Консулдық округ аумағында тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматтарын есепке алу үшiн, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiмен келiсiм бойынша Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi бекiткен Қазақстан Республикасының Консулдық алымдары тарифiне сәйкес консулдық алым өндiрiледi.
      4. Тiркеу кезiнде консулдық лауазымды тұлға Қазақстан Республикасының азаматтарын болу елiндегi тәртiптер мен шарттар және олардың заңдарын сақтау қажеттiлiгi туралы хабардар етедi.

Шет елдерде уақытша және тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматтарын есепке алу кәртішкесін мына жерден көшіріп алуға болады (арызкәртішкелер) түлқұжат көшірмесі және бір фотосуйрет қосымшада кәртішкемен қажет!!!

 

Шетелде тұрып жатқан ҚР азаматтарының тіркелу карточкасы

Негізгі деректер (Т.А.Ә. латын әріптерімен)

Тегі*

Бұрынғы Тегі

Аты*

Әкесінің аты*

Туған күні (күні, айы, жылы)*

Туған жері*

Ұлты*

Отбасы жағдайы*

Жұбайының Т.А.Ә.

Фото

Паспорттық деректер

Жолсапар құжатының түрі

Серия

Нөмірі

Берілген күгі (күні, айы, жылы)*

Қолданыс мерзімі (күні, айы, жылы)*

Кім берген

Паспортқа енгізілген тұлғалар

Т.А.Ә.

Туған күні

Т.А.Ә.

Туған күні

Т.А.Ә.

Туған күні

Жалпы сипаттама

Білімі және мамандығы *

Қашан және қандай себеппен шетелге шықтыңызу *

ҚР-дағы соңғы мекен-жайыңыз *

ҚР-дағы жұмыс н/е оқу орныңыз *

Қазақстан Республикасындағы туысқандарыңыз (туысқандық дәрежесін көрсетіңіз, Т.А.Ә. және мекен-жайы)

Т.А.Ә.

Т.А.Ә.

Т.А.Ә.

Т.А.Ә.

Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі туысқандарыңыз, сонымен қатар болу елінде (ата-анаңыз, жұбайыңыз)

Т.А.Ә.

Т.А.Ә.

Т.А.Ә.

Т.А.Ә.

Болу елінің азаматтығын алу *

Болу еліндегі мекен-жайыңыз (латын әріптерімен) *

Телефон № *

E-mail

ҚР Румыниядағы Елшілігінің Консулдық бөлімі