Traducere din limba rusă

Aprobat prin ordinul Ministrului Interimar
al Afacerilor Externe Republicii Kazahstan
din „19” martie anul 2014
nr. 08-1-1-1/87

Regulament privind serviciul de stat
„Eliberarea, prelungirea vizelor pentru intrarea în Republica Kazahstan şi
trecerea în regim de tranzit pe teritoriul Republicii Kazahstan”

1. Dispoziţii generale
1. Serviciul de stat este acordat de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Kazahstan (în continuare – Minister), reprezentanţa Departamentului serviciului consular al Ministerului din oraşul Almaty, de către punctele consulare şi instituţiile din afara ţării aparţinând Republicii Kazahstan, specificate în anexa 1 la prezentul regulament (în continuare prestator de serviciu).
2. Forma de acordare a serviciului: pe hârtie.
3. Rezultatul acordării serviciului de stat – viza Republicii Kazahstan.
2. Descrierea ordinii de acţiuni ale subunităţilor structurale (agenţilor)
ale prestatorului de serviciu în procesul acordării serviciului
4. Baza pentru demararea procedurii (acţiunii) de acordare a serviciului de stat reprezintă depunerea cererii din partea beneficiarului serviciului.
5. Procesul de acordare a serviciului de stat constă în următoarele proceduri în conformitate cu punctul 4 din secţiunea 2 a Standardului privind serviciul de stat „Eliberarea, prelungirea vizelor pentru intrarea în Republica Kazahstan şi trecerea în regim de tranzit pe teritoriul Republicii Kazahstan” aprobat prin Ordonanţa Guvernului Republicii Kazahstan din 24 februarie 2014 nr.145:
1) procedura 1 – primirea, verificarea, înregistrarea documentelor de către prestatorul serviciului;
2) procedura 2 – analizarea documentaţiei de către prestatorul serviciului şi transmiterea acesteia spre avizare către Comitetul de securitate de stat al Republicii Kazahstan (în continuare CSS);
3) procedura 3 – avizarea de către CSS documentelor de viză şi transmiterea răspunsului;
4) procedura 4 – întocmirea documentelor pentru viză şi eliberarea vizei Republicii Kazahstan.
6. Rezultatul procedurii de acordare a serviciului de stat care serveşte drept bază pentru demararea următoarei proceduri;
1) pentru procedura 1 – menţiunea pe copia cererii cu privire la primirea documentelor;
2) pentru procedura 2 – solicitarea prestatorului de serviciu transmisă către sistemul informaţional al CSS;
3) pentru procedura 3 – răspunsul sistemului informaţional al CSS;
Serviciul de stat este acordat în ordinea sosirii cererilor, fără programare prealabilă şi deservire în regim de urgenţă.
3. Descrierea ordinii de interacţiune a subunităţilor structurale (agenţilor) ale prestatorului de serviciu în cadrul procesului de acordare a serviciului de stat
7. În cadrul procesului de acordare a serviciului de stat participă următoarele persoane:
1) funcţionarul prestatorului serviciului;
2) funcţionarul CSS.
8. Funcţionarul din partea prestatorului serviciului efectuează primirea şi înregistrarea cererii privind acordarea serviciului de stat, verificarea documentelor corespunzătoare, examinarea cererii cu eliberarea rezultatului acordării serviciului de stat.
Aprobarea documentelor de viză se face cu utilizarea sistemului informaţional al CSS.
Descrierea succesiunii procedurilor (acţiunilor) dintre persoanele participante în acordarea serviciului de stat se regăseşte în anexa 2 la prezentul regulament.