Pentru categoriile de vize de afaceri sau turistice – cu intrare one-time, invitația nu este necesară, dar obligator  se va completa  cererea de eliberare   a vizei și formularul de viză ((application visa)). În cazul în care o persoană , din motive întemeiate, nu  poate  să  depună personal actele, ea va face  o procură,  legalizată notarial, pe numele  unei  alte personae, care o va reprezenta la depunerea actelor (Procura trebuie să fie traduse în limba rusă sau kazahă cu ștampila traducător autorizat și legalizată).

Pentru primirea  vizei  in Republica Kazahstan, cetățenii străini trebuie să se adreseze  la  biroul diplomatic / consular al Republicii Kazahstan în țara gazdă, prezentând  un pașaport valabil (sau un document de călătorie internațional), o copie a scrisorii de invitație cu număr de  înregistrare al Departamentului de Servicii Consulare al Ministerului Afacerilor Externe RK  (sau originalul invitației particulare,  eliberată de Poliție), formularul de cerere de viză completat, și o fotografie. Pașaportul nu trebuie să expire mai devreme de 3 luni de la expirarea vizei. Necesitatea unor documente suplimentare este determinată de consul la fața locului.

Categoria de viză  “la locul de muncă”

Pentru a obține o viză “la locul de muncă” cetățeanul străin trebuie să se adreseze la Consulatul Republicii Kazahstan în țara, în care își are viza de reședință , și să prezinte următoarele documente:

• o scrisoare de invitație, cu număr de  înregistrare al Departamentului de Servicii Consulare al Ministerului Afacerilor Externe RK,  primită  din partea organizației-gazdă;

• un formular de înscriere completat (anexa);

• o fotografie (mărime – 3,5 cm x 4,5 cm);

• pașaportul;

• o copie a autorizației de  angajare a lucrători străini.

În punctele  consulare, situate în aeroporturile internaționale din Republica Kazahstan (Astana, Almaty, Aktau, Atyrau, Uralsk și Ust-Kamenogorsk), perfectarea  vizelor  se face doar pentru  străinii, care vin din țările, în care nu există birou consular al RK.

Pentru membrii familiei, dependenți de cei  angajați  pe teritoriul R. Kazahstan, viza se eliberează cu nota :  “fără drept de muncă”, pe baza unei cereri  scrise a persoanei juridice, înregistrate în organele de Justiție RK,  a documentelor,  care confirmă relația cu persoana  angajată în Republica Kazahstan și  a copiei  vizei  “la locul de muncă ” eliberate persoanei angajate.

Visa de categoria ” la locul de muncă” poate fi eliberată pentru intrare/ieșire one-time,  dublă, triplă și multiplă.

Timpul  de procesare a cererii este de 5 zile lucrătoare.

 

 

Vă rugăm să rețineți:

Din  01.06.2013  se introduc noi reguli  de eliberare a vizelor in Republica Kazahstan

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Kazahstan în cooperare cu autoritățile competente din Republica Kazahstan au adoptat un  nou “Regulament privind eliberarea vizelor in Republica Kazahstan, precum și prelungirea sau reducerea  termenului  lor de valabilitate” (în continuare – Regulament). Regulamentul este  înregistrat în Registrul de stat al actelor juridice lau numărul 8407 din 10 aprilie 2013.

Scopul principal al adoptării Regulamentului constă în conformizarea  cu Legea Republicii Kazahstan “Despre migrație” din 22 iulie 2011, în  îmbunătățirea procedurilor de eliberare a vizelor, reglementarea procedurii de  intrare/ ieșire și de ședere pe teritoriul Republicii Kazahstan a cetățenilor străini.

În elaborarea Regulamentului s-a studiat experiența  diferitor  țări în domeniul politicii de vize. În Regulament  pentru prima dată a  fost introdus  tipul de vize “non-imigrant” și “imigrație”. Vizele non-imigrant includ următoarele tipuri: diplomatice, de serviciu, de investitor, de afaceri, misionare,  turistice, private și de tranzit, iar vizele  de  imigrație  includ următoarele tipuri : pentru ședere permanentă,  reuniune de familie, studii, activitatea de muncă, motive umanitare.

În plus, în  noul Regulament  sunt stabilite și categorii de vize. Astfel, viza diplomatică este împărțită în categorii le :  “A1”, “A2” și “A3”, cele de serviciu – “B1”, “B2” și “B3”, cele de investitor – “C1” și “C2”, cele   de afaceri – «D1», « D2 “,” D3 “,” D4 “,” D5 “,” D6 “,” D7 »și« D8 » și așa mai departe.

Trebuie remarcat faptul că noile reguli adoptate vizează în principal crearea unor condiții favorabile pentru călătoriile  turistice, private sau  de afaceri  ale strîinilor în R. Kazahstan.

Reglementările prevăd eliberarea  vizelor turistice cu una, două și trei intrări,  cu o valabilitate de maximum 90 de zile si cu dreptul de ședere pe teritoriul Republicii Kazahstan până la 30 de zile la fiecare intrare.

De asemenea, în conformitate cu Regulamentul,  imigranții, sosiți în Republica Kazahstan în scopuri  de afacere,  vor obține o categorie de viză bussines- immigrant pentru o perioadă de până la 1 an.

Străinii, care desfășoară activități de investiții în Republica Kazahstan, vor primi  vize  de investitori one-time,  valabile pentru o perioadă de până la 90 de zile, sau vize multiple de investitor,  valabile până la trei ani, la cererea organului abilitat al Republicii Kazahstan privind investițiile.

Noile reguli  păstrează procedura simplificată de obținere a vizelor pentru cetățenii celor  48 de țări dezvoltate, care pot primi vize pe termen scurt fără invitație (sprijin pentru obținerea  vizei).

În plus, Regulamentul introduce norme, ce  permit instalarea unui regim de vize pe baza unui principiu internațional de reciprocitate (paritate) – acordarea reciprocă de condiții egale de eliberare a vizelor pentru cetățenii din ambele țări.

Cu toate acestea, în scopul de a reduce fluxul de străini, implicați în afaceri ilegale pe teritoriul Republicii Kazahstan, noile norme prevăd limitări privind șederea acestei categorii de cetățeni.

Străinii,  care călătoresc în Kazahstan pentru a participa la conferințe, forumuri, expoziții, activități culturale, științifice și altele, vor primi  vize pe termen scurt  Categoria «D1». Valabilitatea vizelor  single, duble și triple categoria «D1» este de 90 de zile cu dreptul de a rămâne pe teritoriul Republicii Kazahstan nu mai mult de 30 de zile la  fiecare intrare.

Categoria de vize de afaceri «D2» este  eliberată  persoanelor, care călătoresc în RK în deplasări de scurtă durată,  pentru reparare și întreținere a echipamentelor, precum și pentru  participarea la programele de schimburi de tineri, studenți și școală. Vizele se eliberează  pentru o perioadă de până la un an, cu drept de ședere pe teritoriul Republicii Kazahstan timp  de 60 de zile, în decurs de 180 de zile.

Vize “D3” sunt eliberate străinilor, care călătoresc în Kazahstan, în scopul de a sprijini serviciile de asistență, negociere, contractare, de consultanță și audit umanitare pentru o perioadă de până la trei ani și dreptul de a rămâne nu mai mult de 30 de zile, la fiecare intrare. În acest caz, perioada totală de ședere pe teritoriul Republicii Kazahstan străin nu depășește 60 de zile, în decurs de 180 de zile.

În conformitate cu Regulamentul,  perioada de de valabilitate a vizei de afaceri la invitația persoanelor juridice, cât și a vizelor private, turistice și  de tranzit nu poate fi prelungită.

La eliberarea vizei  se va lua în considerare și  situația politică și migrațională  în țara de cetățenie sau de reședință permanentă a străinului.

Noile reguli includ și  tipul de viza  reuniune de familie. Această viză se va elibera străinilor, care călătoresc în Republica Kazahstan în scopul reîntregirii familiei, valabil timp de până la 1 an. Părțile care invită, în acest caz, pot fi cetățeni ai Republicii Kazahstan, kazahi etnici și foști compatrioți, care locuiesc temporar pe teritoriul Republicii Kazahstan, imigranți care locuiesc pe teritoriul Republicii Kazahstan, precum și imigranții de afaceri.

Regulamentul prevede și normele  de eliberare a vizelor  private pentru străinii, care călătoresc în Republica Kazahstan pentru adoptarea de cetățeni ai Republicii Kazahstan, valabile pentru până la 180 de zile,  cu drept de șeere pe teritoriul Republicii Kazahstan până la 120 de zile.

Conform noilor norme,  vizele  de misionar sunt împărțite în două categorii: “misionare”, care se eliberează străinilor care călătoresc în Republica Kazahstan pentru punerea în aplicare a activității misionare, și “religioase”, care se eliberează străinilor care călătoresc în Republica Kazahstan pentru activități religioase. Aceste vize sunt valabile pentru o perioadă de  până la 180 de zile, cu drept  de prelungire  pentru aceeași perioadă la autoritățile de imigrare din Kazahstan (fostul termen maxim de  viză  de misionar era de  180 zile, fără drept de prelungire pe  teritoriul Republicii Kazahstan). Vizele misionare sunt eliberate și  membrilor familiei străinului, care desfășoară activități misionare în Republica Kazahstan.

Regulamentul  prevede și  eliberarea vizelor pentru străini, care călătoresc în Republica Kazahstan pe motive umanitare. Această viză este eliberată pentru voluntari, care sosesc în Republica Kazahstan pentru a oferi gratis  servicii de educație și sănătate  și a  acorda ajutor de caritate și umanitar.

Noile norme stabilesc șederea   fără viză pe teritoriul Republicii Kazahstan a membrilor misiunilor diplomatice și instituțiilor consulare ale statelor străine, organizațiilor internaționale și a membrilor familiilor lor, pe baza unor legitimații de acreditare, eliberate de Ministerul Afacerilor Externe. Acest document va înlocui viza în Republica Kazahstan pentru durata de acreditare a acestora.

Textul complet al noilor norme de eliberare a vizelor in Republica Kazahstan este  postat pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Kazahstan www.mfa.gov.kz.

Oficiul consular își rezervă dreptul de a cere solicitantilor prezentarea actelor suplimentare.

Pentru a obține o viză trebuie să completați formularul de mai jos

Vă rugăm să completați formularele clar cu majuscule și fără corecție!

 

Vă mulțumim!

Formularul de aplicare pentru viza Cerere de eliberare a vizei  
Descărcați în DOC Descărcați în DOC

Cetățenii străini și apatrizii pentru a intra pe teritoriul Republicii Kazahstan  au nevoie de vize, cu excepția cazului stabilit altfel printr-un acord internațional al Republicii Kazahstan. Viza se aplică  în pașaport sau în alt document de identitate  valabil, care îi dă dreptul de  intrare și  ședere pe teritoriul  Republicii Kazahstan, precum și dreptul de ieșire  sau de  tranzitare a  teritoriuuil Republicii Kazahstan. ________________________________________

Începând de la 20 noiembrie 2010, Ambasada Republicii Kazahstan în România, prin intermediul Secției Consulare,  percepe taxele  consulare  în euro.Эта запись также есть в: Engleză, Rusă, Kazakh