Președintele Kazahstanului Nursultan Nazarbayev

PLANUL NAŢIUNII – DRUMUL CĂTRE VISUL KAZAH”

 

Pe dată de 1 ianuarie 2016 a început etapa practică de realizare a Planului Naţiunii „100 de paşi concreţi pentru realizarea a 5 reforme instituţionale”. Au intrat în vigoare 59 de legi, care vor crea un cadru legal principial nou pentru dezvoltarea statului, economiei şi societăţii. Pentru noi este important să preţuim anvergura fără precedent în istoria noastră de modificare a legislaţiei naţionale. Mai ales că aceste reforme deschid calea către atingerea visului nostru kazahstanez – să devenim una dintre cele treizeci de naţiuni-lideri ai secolului XXI.

Fiecare generaţie îşi are propriile visuri şi în acestea mereu se reflectă dorinţa nu doar pentru bunăstarea personală şi familială.

În acestea întotdeauna sunt prezente şi sentimentele pentru pământul natal, gândurile cu privire la fericirea propriului popor şi a Patriei libere.

Pentru multele generaţii ale strămoşilor noştri visul sacru a fost independenţa Kazahstanului.

Noi am transformat în realitate aspiraţiile lor seculare despre o Patrie liberă şi independentă.

Pentru noi, kazahstanezii moderni, independenţa a devenit o valoare reală supremă şi vitală a societăţii noastre multietnice.

La fel am reuşit şi realizarea multor intenţii, care ne copleşeau minţile şi inimile doar un sfert de secol în urmă.

Am procedat astfel încât suveranitatea Republicii Kazahstan să se sprijine pe o temelie trainică a Constituţiei şi legilor, acţiunile competente şi justificate ale aparatului de stat, care serveşte interesele poporului.

Pentru ca aceasta să devină şi mai puternică prin succesele reale ale economiei kazahstaneze, creşterea patrimoniului naţional şi bunăstarea poporului.

Pentru a ne proteja independenţa la maxim atât cu ajutorul autorităţii internaţionale înalte, cât şi prin intermediul unui sistem eficient de securitate naţională.

Învăţăm să fim proprietari grijulii ai pământurilor noastre şi ai subsolului, însuşim noi tehnologii, punem în funcţiune capacităţi de producţie şi întregi ramuri ale economiei, nemaivăzute în istoria noastră.

Şi cel mai important – am învăţat să visăm altfel, să stabilim şi să soluţionăm sarcini concrete de dezvoltare a ţării şi a societăţii, necătând la dificultăţile lumii globale, parte la care a devenit Kazahstanul nostru independent.

NOUL VIS KAZAKHSTANEZ

Am intrat în cel de-al 25 an al independenţei cu visul kazahstanez, care este similar ţelului primordial al Strategiei-2050 pe care o implementăm.

Către jumătatea secolului XXI intenţionăm că Republica Kazahstan să se numere printre 30 cele mai dezvoltate state ale lumii.

Acest lucru a devenit visul întregului popor, şi în cadrul alegerilor prezidenţiale anticipate, care au avut loc în aprilie 2015, acesta a fost susţinut de majoritatea covârşitoare a kazahstanezilor.

În esenţă, acest vot de încredere al întregului popor a reprezentat un act istoric care a stat la baza formării Naţiunii cu un viitor comun.

Am început drumul către noul nostru vis cu elaborarea Planului Naţiunii – 100 de paşi concreţi pentru realizarea a Cinci Reforme instituţionale.

Aceste schimbări vor avea un rol determinant. Ele vor reprezenta calea către soluţionarea unui set complex de obiective istorice, care vor transforma Kazahstanul, economia, statul şi societatea acestuia.

Ele vor contribui la formarea unor condiţii noi adecvate pentru dezvoltarea ţării, la creşterea economică şi îmbunătăţirea vieţii tuturor kazahstanezilor, care vor corespunde standardelor Organizaţiei pentru Cooperarea şi Dezvoltarea Economică (OCDE), care întruneşte cele mai dezvoltate state ale lumii.

Kazahstanul nostru va deveni mai dinamic, mai vrednic, mai sigur şi mai prosper.

Doar în câteva luni din 2015 s-a realizat o muncă titanică pentru suportul legislativ şi organizatoric în scopul asigurării lansării celor Cinci Reforme instituţionale.

Activitatea s-a desfăşurat sub coordonarea Comisiei Naţionale de Modernizare, care a fost constituită în conformitate cu decretul meu.

Eu am organizat mai multe şedinţe, m-am întâlnit cu experţi, politicieni, şefi din cadrul business-lui şi instituţiilor financiare.

În cadrul vizitelor şi întâlnirilor mele internaţionale m-am sfătuit mult cu colegii – şefi de state şi guverne din alte ţări.

În general, toţi ne-au acordat sprijin pentru realizarea intenţiei mele privind modernizarea complexă a Kazahstanului.

Sondajele sociologice la fel indică un nivel stabil înalt de susţinere a tuturor celor Cinci Reforme ale Planului Naţiunii. Kazahstanezii sunt unanimi în a declara că reformele sunt oportune şi de actualitate.

Deja au fost adoptate şi au intrat în vigoare toate legile necesare.

În mod deosebit aş dori să remarc coerenţa cu care au lucrat Parlamentul şi Guvernul. Un astfel de ritm şi calitate a activităţii legislative, desfășurată în termene foarte restrânse, nu s-a mai pomenit în Kazahstan.

Acest fapt ilustrează eficienţa înaltă a modelului nostru parlamentar şi a sistemului relaţional dintre reprezentativul şi executivul puterii de stat.

Este important să vedem, că activitatea practică de realizare a Planului Naţiunii este concepută în deplină aliniere cu situaţia globală în schimbare, luând în consideraţie atât noile oportunităţi, cât şi eventualele riscuri ale dezvoltării întregii lumi.

Toate acestea au fost în detaliu prezentate în Mesajul meu către poporul Kazahstanului din 30 noiembrie 2015.

Cele Cinci Reforme instituţionale sunt extrem de importante anume în această etapă, când economia kazahstaneză este profund afectată de problemele economice mondiale.

Noi le considerăm ca fiind elementul cel mai important al unor măsuri anticriză de anvergură, întreprinse de stat, ale căror scop este restabilirea unui ritm constant de creştere economică şi asigurarea unor garanţii sociale temeinice pentru întreaga populaţie.

Nouă legislaţie a Kazahstanului, care contribuie la atingerea de către ţară a unor standarde mondiale de dezvoltare, deja funcţionează.

Din aceste motive, acum este important ca poporul kazah nu doar să cunoască această legislaţie, dar să şi aplice acele oportunităţi, pe care aceasta le oferă, în viaţa de zi cu zi, în activitatea economică sau în relaţiile sociale.

Toată lumea trebuie să cunoască cât mai bine cum, în baza noutăţilor legislative, se va modifica administrarea statului şi sistemul de lege şi ordine. Cum se vor putea dezvolta afacerile în noile condiţii sau care sunt direcţiile de perspectivă, unde trebuie intensificată activitatea sectorului non-guvernamental.

Toate acestea per total vor oferi un imbold major pentru creşterea activităţii economice şi civice a paturilor largi ale populaţiei.

Astfel, vom face un salt spre visul nostru şi ne vom apropia de scopul sacramental de la mijlocul secolului XXI.

Pentru fiecare dintre cele Cinci Reforme au fost elaborate „hărţi” (roadmaps) ale acţiunilor şi noi le vom transpune, pas cu pas, în viaţă.

PROFESIONALIZAREA STATULUI

Scopul primei noastre reforme este creşterea nivelului de eficienţă a aparatului de stat în baza noii Legi “Cu privire la serviciile guvernamentale”.

Este simbolic faptul, că am început să realizăm reforma organelor de stat în anul când se împlinesc 20 de ani de la adoptarea primului act legislativ – Decretul Preşedintelui cu putere de Lege ”Privind Serviciul de Stat al Republicii Kazahstan”.

E important de remarcat, că în decembrie 1995 acest document a reprezentat o inovaţie nu doar pentru Kazahstan, ci şi pentru întregul spaţiu CSI (Comunitatea Statelor Independente).

Noi am fost primii dintre toate ţările ex-sovietice, care am început reformarea cadrelor de conducere şi a funcţionarilor de stat prin concurs şi în conformitate cu principiile meritocraţiei.

Acum s-a dat startul unei noi etape de dezvoltare a serviciului de stat în Kazahstan.

În conformitate cu decretul meu a fost creat Ministerul privind Afacerile Serviciilor de Guvernare, iar în structura acestuia – Biroul Naţional de Combatere a Corupţiei.

Astfel a fost modernizat nu doar sistemul serviciilor de guvernare, dar şi de combatere a corupţiei, care se va concentra la maxim asupra combaterii oricăror manifestări de corupţie.

Totodată, însăşi lupta cu corupţia va căpăta un caracter tot mai consistent şi sistemic.

Anume aceasta este abordarea, pe care se bazează noua lege de combatere a corupţiei, la baza căreia stau standarde internaţionale, care a intrat în vigoare la începutul anului.

Noua lege cu privire la serviciile de guvernare, care a fost adoptată concomitent şi în strânsă legătură cu noua legislaţie privind lupta împotriva corupţiei, stabileşte cadrul de baza al modelului actualizat al serviciului de stat şi algoritmii acţiunilor ulterioare pentru creşterea eficienţei întregului sistem de administrare a statului.

În primul rând, cariera funcţionarului public se va construi luând în consideraţie competenţele acestuia şi experienţa acumulată.

În fiecare etapă a carierei acesta va trebui să-şi confirme competenţa profesională.

Noua lege include o serie de norme de principiu.

Intrarea pe o funcţie publică va fi posibilă doar în conformitate cu rezultatele unei selecţii riguroase şi doar începând cu funcţii de la baza scării ierarhice.

Experienţa în activitate va deveni condiţia primordială de dezvoltare a carierei funcţionarilor publici şi, din nou, doar pe baza de concurs.

La fel este prevăzută posibilitatea rotaţiei unor funcţionari pe orizontală şi verticală, precum şi asigurarea locuinţelor de serviciu pentru aceştia.

În al doilea rând, prin concurs deschis şi în conformitate cu decizia Comisiei Naţionale pentru Politica de Cadre, vor putea fi angajaţi în cadrul serviciilor publice pe baza de contract cetăţeni din cadrul aparatelor de conducere din sectorul privat şi manageri străini.

În al treilea rând, se introduce pe baza de lege un nou sistem de remunerare a funcţionarilor în conformitate cu competenţele acestora şi rezultatele activităţii, în funcţie de caracterul, volumul şi rezultatele muncii prestate. Pentru cele mai bune rezultate se preconizează acordarea unor bonusuri.

Implementare acestui sistem este planificată începând cu 1 ianuarie 2017.

Totodată, în 2016 se va majora nivelul de remunerare a muncii funcţionarilor publici, care în acest moment sunt incadrați în categoria ”B”.

În al patrulea rând, legea clar stipulează principiul de autonomie şi stabilitate a aparatului de stat în cazul înlocuirii funcţionarilor numiți politic.

Atribuţiile miniştrilor şi secretarilor responsabili ai organelor executive centrale sunt clar delimitate.

În al cincilea rând, sunt prevăzute măsuri drastice de prevenire a condiţiilor, ce facilitează încălcarea normelor etice şi generează manifestări de corupţie în mediul funcţionarilor.

A fost elaborat un nou Cod Etic al Serviciilor de Guvernare, care reglementează standardele de conduită a funcţionarilor publici la serviciu şi în viaţa de toate zilele.

La fel este prevăzută crearea unei noi instituţii – împuterniciţi în probleme de etică. Aceștia vor consulta cetăţenii şi funcţionarii publici şi vor asigura respectarea drepturilor acestora.

În al şaselea rând, un aspect important al noii legi privind serviciile publice se referă la faptul, că normele de bază ale acesteia vor fi aplicate şi organelor de menţinere a legii şi ordinii.

Totodată, specificul activităţii angajaţilor organelor de drept este luat în consideraţie în actuala lege ”Privind serviciul de menţinere a legii şi ordinii”.

În rândul şapte, în baza noii legi şi după implementarea noului sistem de salarizare, se intenţionează efectuarea unei atestări complexe a funcţionarilor administraţiei de stat din categoria ”B”, din punct de vedere al conformităţii acestora noilor cerinţe de calificare.

Pe durata atestării, susţinerea concursurilor pentru ocuparea posturilor în cadrul serviciului public se va sista.

Prin lege se stabileşte obligativitatea recalificării funcţionarilor cel puţin odată la trei ani.

În general, acestea sunt aspectele de baza ale modernizării sectorului public.

Eu consider sectorul public un mecanism cheie pentru succesul întregului plan al procesului de modernizare din Kazahstan.

LEGE, ORDINE ŞI LEGALITATE

Esenţa celei de-a doua reforme constă în faptul, ca justiţia independentă şi întregul sistem de menţinere a ordinii din Kazahstan să se concentreze exclusiv asupra asigurării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, respectarea strictă a legilor şi consolidarea sistemului de lege şi ordine.

Pentru asigurarea cadrului legislativ al reformei au fost adoptate un nou Cod de Procedura Civilă şi noua Lege ”Privind Consiliul Superior al Magistraturii”. Au fost introduse modificările necesare în Legea Constituţională ”Privind Sistemul Judiciar şi Statutul Judecătorilor”, Codul de Procedura Penală şi Codul de Procedura Administrativă.

În primul rând, legislaţia actualizată va contribui la creşterea nivelului de încredere al societăţii în sistemul judiciar, pentru că anume în instanţă are loc actul de justiţie.

Principala problemă în procesul de reformare a instanţelor din Kazahstan este constituirea unui corp judiciar calitativ.

Prin lege este prevăzut un mecanism drastic de selectare a candidaţilor pentru posturile de judecători şi nişte cerinţe înalte privind calificarea acestora.

Actul de justiţie trebuie şi va fi exercitat de cei mai buni şi cei mai pregătiţi profesionişti cu o vastă experienţă de viaţă şi principii morale superioare.

Procesul de selectare şi desemnare a judecătorilor va deveni transparent şi deschis pentru societate.

Din aceste motive a fost din temelie reformat Consiliul Superior al Magistraturii, care devine o instituţie de stat autonomă cu propriul aparat. La fel, a fost extinsă componenţa şi atribuţiile acestuia.

Unul dintre aspectele cele mai importante ale reformei judiciare este trecerea de la sistemul de cinci nivele la trei.

Rămân doar instanţa primară, de apel şi casaţie. Totodată, foarte mult se consolidează rolul instanţelor primare şi de apel, unde vor fi soluţionate majoritatea cazurilor. O astfel de măsură va preveni birocraţia judiciară şi va reduce termenele de adoptare a hotărârilor judecătoreşti.

Justiţia în Kazahstan va deveni cât se poate de deschisă, luând în consideraţie drepturile cetăţenilor la confidenţialitatea vieţii private.

Sălile de judecată vor fi dotate cu echipamente de înregistrare audio şi video a şedinţelor, neexistând posibilitatea de a opri sau redacta înregistrările.

Acest lucru îi va disciplină pe judecători şi pe alţi participanţi la şedinţele de judecată şi va asigura obiectivitatea procesului de judecată şi a hotărârilor adoptate de instanţa.

În cadrul reformei judiciare vor deveni funcţionale un şir de hotărâri instituţionale. În primul rând, din rădăcini va fi reorganizat Juriul de pe lângă Curtea Supremă.

Acesta va analiză plângerile cetăţenilor privind acţiunile judecătorilor şi cazurile de încălcare de către reprezentanţii magistraturii a Codului Etic, care la fel va fi adoptat.

În rândul doi, pe lângă Curtea Supremă va fi creat un colegiu specializat pentru considerarea disputelor, inclusiv cu participarea marilor investitori.

În cadrul acestuia se va exercită dreptul investitorilor străini de a beneficia de o soluţionare corectă şi dreapta a disputelor legale iscate între aceştia.

În rândul trei, în cadrul procesului penal se va asigura echilibrul între acuzare şi apărare în instanţa, inclusiv în etapa perjudiciară.

Acest lucru va fi realizat pe contul extinderii ulterioare a atribuţiilor judecătorului de investigaţie în cea ce priveşte sancţionarea tuturor acţiunilor de anchetă, care limitează drepturile şi libertăţile constituţionale ale omului.

În rândul patru, este important de ţinut minte, că preşedinţii instanţelor kazahstaneze sunt primii între cei egali.

Astfel va fi exclusă posibilitatea de trafic de influenţă din partea acestora în cea ce priveşte deciziile, luate de alţi judecători.

În rândul cinci, se va dezvolta în continuare instituţia executorilor judecătoreşti privaţi, odată cu reducerea etapizată a executorilor judecătoreşti publici.

Extrem de importante sunt măsurile de consolidare a sistemului judiciar.

După cum vă este cunoscut, din dispoziţia mea deja a fost adoptată legea, care prevede soluţionarea tuturor aspectelor privind pensiile magistraţilor, care beneficiază de pensii de onoare. Acest lucru le va permite judecătorilor să se concentreze exclusiv pe exercitarea obiectivă a actului de justiţie.

Mai mult decât atât, trebuie să depunem toate eforturile necesare, astfel încât organele de drept şi, în primul rând poliţia, să servească interesele oamenilor şi să contribuie la consolidarea legii şi ordinii.

În acest scop va fi creată poliţia locală, subordonată organelor puterii şi comunităţilor locale. Servicii similare şi-au demonstrat eficienţa într-un şir de ţări, care fac parte din OCDE.

În competenţa poliţiei locale va intra asigurarea ordinii publice, combaterea infracţiunilor, care aduc atingere domiciliului şi vieţii private, siguranţa rutieră şi toleranţa ”zero” faţă de infracţiunile minore.

Aceste noutăţi sunt reflectate în nouă legislaţie, care la fel prevede crearea unui sistem de consilii obşteşti şi alte organe consultative, care se vor ocupa de analiza plângerilor cetăţenilor privind acţiunile poliţiştilor, care nu respectă normele etice şi va stipula statutul şi atribuţiile acestor organe.

La fel va fi creat un internet-portal, care se va numi ”Harta infracţiunilor penale”. Un astfel de mecanism este cu succes implementat într-un şir de ţări ale lumii. În această resursă web vor fi introduse operativ toate infracţiunile penale din ţară, fapt care va permite publicului se exercite controlul asupra eficienţei activităţii organelor de drept.

Un aspect actual îl reprezintă îmbunătăţirea sistemului penitenciar. Această activitate trebuie realizată în cadrul dezvoltării unui parteneriat între stat şi privat.

Experienţa de succes a ţărilor din străinătate trebuie să stea la baza implementării măsurilor de atragere a sectorului privat în construirea şi asigurarea funcţionarii sistemului penitenciar.

La fel de importantă este acordarea ajutorului şi suportului persoanelor, care au încălcat legea şi au ispăşit o pedeapsă.

Pentru aceasta este necesară dezvoltarea complexă a unui sistem de reabilitare socială şi implementarea unor standarde de servicii sociale speciale pentru persoanele, care au ispăşit o pedeapsă.

În general, instituirea în Kazahstan a unui stat de drept este obiectivul nostru constituţional, care se soluţionează în cadrul unui proces unitar de modernizare. Realizarea măsurilor şi abordărilor nominalizate va spori încrederea în sistemele naţionale de justiţie şi de menţinere a legii şi ordinii din partea cetăţenilor, precum şi din partea investitorilor străini şi per total va îmbunătăţi climatul de afaceri în ţara noastră.

SPRE O ECONOMIE FĂRĂ COSTURI BIROCRATICE

O bună parte din activitate este legată de a treia direcţie a reformelor – un complex de măsuri menite să asigure industrializarea şi creşterea economică.

Direcţia noastră pe termen lung trebuie să fie o reducere permanentă a costurilor pentru tranzacţii aferente funcţionarii economiei.

Valoarea lor depinde, în primul rând, de modul de funcţionare a instituţiilor de stat.

O mare importanţă vor avea şi măsurile privind îmbunătățirea administrării fiscale şi vamale.

Vorbim, în primul rând, despre integrarea sistemelor fiscale şi vamale.

Se va introduce monitorizarea avizelor de însoţire cu o tranziţie treptată la formatul electronic al acestora. De asemenea, se vor optimiza procedurile de control fiscal şi vamal pe baza unor formulare tipizate pentru documente.

Va fi stabilită şi o procedura unică pentru contestarea verificărilor.

În al doilea rând, se are în vedere o trecere treptată la declararea veniturilor şi bunurilor de către toţi cetăţenii.

În anul 2017 declaraţiile vor fi completate de către lucrătorii întreprinderilor de stat şi a instituţiilor, companiilor naţionale, ceea ce reprezintă aproximativ 1,7 milioane de persoane. Începând cu anul 2020 procesul de declarare a veniturilor şi bunurilor va îngloba toate persoanele fizice.

În al treilea rând, pentru a simplifica administrarea fiscală se analizează oportunitatea introducerii impozitului pe vânzări în loc de TVA.

În al patrulea rând, se preconizează optimizarea regimurilor fiscale existente cu introducerea obligatorie, începând cu anul 2017, a evidenţelor fiscale privind veniturile şi cheltuielile. Acest lucru va permite reducerea nivelului economiei subterane.

Experienţa ţărilor din cadrul OCDE ne arată că cel mai important principiu al unei economii funcţionale se bazează pe sprijinul din partea statului a întreprinderilor mici şi mijlocii, asigurarea unui nivel adecvat de protecţie a acestora. Aceste aspecte sunt cuprinse în Codul de Afaceri care descrie aspectele juridice modernizate privind reabilitarea şi falimentarea unui business.

Va fi consolidată instituţia business-ombudsmanului, care trebuie să devină mecanismul principal utilizat de întreprinzători în protecţia afacerilor şi asistenţă juridică. Temeiul juridic al activităţii acesteia, de asemenea, se reflectă în Codul de Afaceri.

Pe lângă aceasta, Codul stabileşte un cadru legal detaliat al activităţii anticoncurenţiale în conformitate cu standardele OCDE.

Consiliul Concurenţei modernizat trebuie să se concentreze pe dezvoltarea liberei concurente.

Începând cu 01 ianuarie 2016 registrul dominantelor se va ţine numai pentru pieţele reglementate, iar din 2017 va fi complet anulat.

Creşterea ponderii agenţilor economici pe pieţele respective de produse se permite numai cu condiţia că astfel de acţiuni nu au semnalmente de restrângere a concurenţei.

Începând cu 01 ianuarie 2017 va fi anulată legea reglementării preţurilor care va fi înlocuită exclusiv de instrumentele de reglementare a mediului concurenţial şi de control.

Pe lângă Consiliul Concurenţei va fi creată o nouă instituţie – Comitetul de Conciliere, care va asigura obiectivitatea şi transparenţa deciziilor luate pe baza rezultatelor investigaţiei cazurilor de încălcare a Legii concurenţei.

Noile principii de cooperare şi parteneriat dintre stat şi mediul de afaceri vor fi cuprinse în versiunea actualizată a legii cu privire la achiziţiile publice.

Acestea deschid noi oportunităţi pentru atragerea investiţiilor străine directe prin încheierea de contracte de desfacere a produselor pe termen lung. Acest fapt va spori procesul de creare în Kazahstan a unor industrii noi bazate pe tehnologii performante.

Un impuls major pentru dezvoltarea agriculturii şi a întregului sector agricol l-au dat modificările aduse Codului Funciar.

Noile norme legale permit unui număr de 224 de mii de agenţi economici să preia în proprietate personală 97,4 milioane de hectare de terenuri închiriate, şi doar 50% din valoarea cadastrală se va achita în rate într-o perioadă de până la 10 ani.

În plus, din cele 102 de milioane de hectare de teren de rezervă, 85,3 milioane de hectare destinate pentru producţia agricolă, de asemenea, pot fi achiziţionate în proprietate privată în cadrul licitaţiilor de către persoane fizice şi juridice din Republica Kazahstan.

Termenele de legalizare a proprietăţii au fost prelungite până la 31 decembrie 2016. Au fost adoptate măsuri de stimulare suplimentare pentru repunerea bunurilor şi banilor în circulaţie legală. Sunt garantate confidenţialitatea şi protecţia împotriva urmăririi penale şi administrative.

Acest lucru va spori fluxul de capital şi va reduce în mod semnificativ nivelul economiei subterane.

La nivel legislativ au fost aprobate proceduri clare şi uşor de înţeles privind reabilitarea şi procedura de faliment a persoanelor juridice.

Falimentul companiilor, în conformitate cu practica internaţională nu ar trebui să ducă la oprirea întreprinderilor şi concedierea lucrătorilor.

Pentru a menţine capacitatea de funcţionare a entităţilor şi locurile de muncă a fost elaborat un nou mecanism pentru soluţionarea problemelor legate de insolvenţă pe cale de negocieri. Acesta permite debitorului şi creditorului să abordeze în comun problemele privind restructurizarea în scopul redresării financiare a întreprinderii. Investitorii vor putea să reducă la minimum şi să recupereze pierderile suferite.

Pentru a activa deetatizarea şi privatizarea au fost adoptate modificări legislative menite să elimine restricţiile privind privatizarea, vânzarea de active la valoarea justă de piaţă, precum şi să creeze condiţii pentru participarea la nivel maxim în procesul de privatizare a investitorilor locali şi străini.

Mecanismele cheie ale privatizării vor fi listarea acţiunilor la bursă şi prin intermediul licitaţiilor deschise.

În trimestrul I al anului 2016 va fi redusă lista de obiective care nu sunt supuse înstrăinării, totodată, a fost elaborat un proiect de lege care prevede anularea drepturilor de preempţiune al tuturor acţionarilor privind achiziţionarea activelor înstrăinate de sectorul cvasi-public.

Ţinând cont de noile mecanisme a fost demarată realizarea Planului General de Privatizare pentru 2016 – 2020.

Pe baza acestui document vor fi predate mediului concurenţial un număr de 65 companii mari de stat, Fondul ”Samruk-Kazyna”, SA ”Baiterek” şi SA ”KazAgro”, 173 subsidiare şi filiale ale grupului SA Fondul ”Samruk-Kazyna”.

Totodată, va fi actualizată Lista actuală a obiectivelor supuse privatizării care include 545 de organizaţii.

După transferarea unei părţi din activele Fondului ”Samruk-Kazyna”, SA ”Baiterek” şi SA ”KazAgro” în mediul concurenţial, în perioada anilor 2016 – 2018, societăţile vor fi transformate în holdinguri compacte.

Privatizarea proprietăţii de stat şi transferul de active din sectorul cvasi-public se realizează pentru consolidarea în continuare şi dezvoltarea business-ului autohton şi afacerilor din sectorul privat.

Punerea în aplicare a Planului General de Privatizare va da un nou impuls procesului de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii.

Întreprinderile din sectorul privat interesate de creşterea profiturilor, vor extinde gama de servicii, vor îmbunătăţi calitatea lor, va creşte concurenţa, şi, astfel, se va reduce valoarea serviciilor furnizate.

În sectorul agricol vor fi abolite barierele administrative.

Deja a fost simplificată Procedura de acordare a drepturilor de utilizare a subsolului prin introducerea mecanismului de licitaţie.

În perioada care urmează vom trece la modelul australian de utilizare a subsolului, care prevede o metodologie mai simplă de efectuare a tuturor tipurilor de operaţiuni geologice, inclusiv identificarea, evaluarea şi dezvoltarea zăcămintelor.

O măsură importantă de formare a unei noi surse de creştere economică şi a competitivităţii afacerilor din Kazahstan este programul ”Campioni Naţionali”.

Participă la program cele mai promiţătoare companii din cadrul sectorului de producţie orientate spre substituţia produselor din import.

32 de companii – ”campioni naţionali” – vor asigura în perioada 2019 – 2020 creşterea nivelului de investiţii interne directe de până la 750 de milioane $, crearea a 15.000 de locuri de muncă, creşterea productivităţii muncii cu 30 – 50% şi creşterea volumului de export a produselor de până la 260 milioane $.

SURSE NOI DE INVESTIŢII STRĂINE

Măsurile incluse în secţiunea economică a Planului Naţiunii prevăd atragerea a cel puţin 10 corporaţii transnaţionale în sectorul de procesare a economiei noastre.

Activitatea de creare a societăţilor mixte cu “investitori ancora” va fi asigurată de trei grupuri de societăţi autohtone din sectorul de procesare, infrastructură, energie etc.

Primul grup – întreprinderi care fac obiectul modernizării extinse prin reinvestire.

Al doilea grup – întreprinderi care vor atrage potenţialul companiilor transnaţionale.

Şi al treilea grup – întreprinderi cu mare potenţial concurenţial pentru “investitorii ancoră” şi apariţia de branduri de export.

Au avut loc deja discuţii cu peste 26 de corporaţii şi cu unele dintre acestea s-a reuşit să se ajungă la acorduri concrete.

A treia direcţie a Planului Naţiunii conţine ca aspect principal punctul privind crearea unui centru financiar internaţional ASTANA (CFIA), cu un sistem judiciar independent, cu jurisdicţie proprie bazată pe principiile dreptului englez cu utilizarea limbii engleze şi introducerea principiului de rezidenţă a investiţiilor.

A fost adoptată şi a intrat în vigoare Legea Constituţională a Republicii Kazahstan “Privind Centrul financiar internaţional “ASTANA”.

Rezultatele economice ale activităţii CFIA vor permite accelerarea creşterii PIB-ului în medie cu până la 1% anual bazându-se pe fluxul de investiţii străine directe pe pieţele de capital din Kazahstan.

În plus, în cadrul CFIA vor fi create peste două mii de locuri de muncă.

Capitala noastră Astana se va dezvolta ca un centru cultural, de afaceri şi ştiinţific al Eurasiei, va dispune de un sistem internaţional modern de transport şi logistică, inclusiv de un nou terminal al aeroportului.

ORIZONTURILE INDUSTRIALIZĂRII INOVATOARE

Planul Naţiunii include măsuri privind dezvoltarea mai multor sectoare promiţătoare ale economiei.

În special, acest lucru se aplică sectorului energiei electrice şi creşterii eficienţei energetice.

Este important să se reducă intensitatea energetică a PIB-ului cu 25% până în 2020 şi cu 50% către mijlocul secolului.

Pentru această trebuie să atragem investitori strategici în domeniul conservării energiei prin mecanismul de contractare servicii energetice.

Este important să se intensifice procesul de dezvoltare a companiilor private care oferă servicii energetice, pentru a le încuraja să ofere o gamă largă de servicii în domeniul eficienţei energetice.

Principala sarcină a sectorului energiei electrice este furnizarea stabilă a energiei către consumatorii din ţară.

Modificările legislative în sfera energiei electrice sunt menite să asigure producătorilor de energie garanţii pe termen lung privind recuperarea investiţiilor realizate pentru modernizarea, reconstrucţia, extinderea şi refacerea mijloacelor fixe prin punerea în aplicare a modelului de ”cumpărător unic”.

Pentru a îmbunătăţi fiabilitatea pe partea de alimentare cu energie şi pentru a preveni creşterea necontrolată a preţurilor la electricitate pentru consumatorii finali se va lucra la concentrarea companiilor regionale din reţea şi a furnizorilor.

Acest lucru va crea condiţii favorabile pentru atragerea de investiţii în ramura respectivă, va asigura reglementarea fluxurilor internaţionale de curent în favoarea consumatorilor interni şi îmbunătăţirea calităţii managementului public la nivel de ramură.

Vom continua activitatea în direcţia formării unei economii bazate pe înalta tehnologie şi inovaţii.

Este important să se realizeze creşterea masei critice a industriilor competitive, industrii performante.

În prezent, în cadrul programului ”Comercializarea tehnologiilor” derulat împreună cu Banca Mondială sunt în lucru 65 de proiecte de cercetare.

Atragerea ”companiilor transnaţionale ancoră” va asigura posibilitatea de a crea centre de dezvoltare tehnologică.

După care, ţinând cont de rezultatele celor cinci ani de dezvoltare industrial-inovatoare, se vor realiza o serie de indicatori-cheie.

Activitatea inovatoare a business-ului va creşte până la nivelul de 20% din PIB, ponderea produselor inovatoare – până la 2,5%.

În scopul dezvoltării sistemului de transport şi de tranzit vor fi reconstruiţi peste 7000 de kilometri de drumuri de importanţă naţională, aşa cum este prevăzut de programul de stat ”Nurly Jol”. Pentru aceste drumuri se intenţionează să se introducă un sistem de plată.

Până în anul 2022 taxele de acces și utilizare vor ajunge la 41 de miliarde tenge, ceea ce va permite întreţinerea întregii reţele de drumuri de importanţă naţională.

În scopul integrării Kazahstanului în fluxurile internaţionale de transport şi comunicaţii a fost iniţiat un proiect privind crearea unui coridor transcontinental multimodal al Eurasiei.

Coridorul va asigura libera circulaţie a încărcăturilor din Asia către Europa, va reduce costurile de livrare a mărfurilor cu peste 2 ori.

Atragerea fluxurilor suplimentare de marfă pe rutele kazahstaneze va permite creşterea tranzitului pentru toate tipurile de transport de la nivelul actual de 18 de milioane de tone la 33 de milioane în anul 2020 şi 50 de milioane de tone în anul 2030.

Dereglementarea transportului cu containere va permite în următorii 5 ani creşterea volumului acestuia cu peste 500 de mii de tone.

În sectorul aviaţiei civile predestinat vom creşte potenţialul transportului aerian de tranzit, în principal, prin utilizarea transportatorilor interni.

Pentru optimizarea rentabilităţii transportului aviatic va fi înfiinţat un centru internaţional al transportului aerian lângă oraşul Almaty.

Pentru asigurarea statutului de centru financiar de talie mondială pentru oraşul Astana vom deschide până în anul 2019 noi rute internaţionale de legătură cu centrele financiare ale lumii, cum ar fi Tokyo, Singapore şi Hong Kong.

Va fi adoptat un document normativ unic pentru sectorul construcţiilor care va reglementa procesul de obţinere de către executanţi a tuturor avizelor prin proceduri bazate pe principiul ”ghişeului unic”.

Anumite tipuri de expertiză, în funcţie de complexitatea tehnologică a lucrărilor, vor fi transferate către sectorul privat. Pentru anii 2016 – 2020 planificăm transferarea pe piaţa privată a unui volum de până la 90% din proiecte.

De asemenea, este planificată trecerea la o metodă de calculare a valorii de deviz a construcţiei ţinând cont de resurse, care va lua în considerare preţul de piaţă actual al materialelor, forţei de muncă şi altor servicii.

Pe lângă aceasta, începând cu 01 iulie 2015 deja au fost implementate noi reglementări pentru sectorul de construcţii bazate pe Eurocoduri.

Într-un astfel de sector promiţător că turismul, este de aşteptat să se realizeze o creştere semnificativă, în principal, datorită minimizării barierelor administrative, dezvoltării de noi obiective turistice şi trasee şi a îmbunătăţirii calităţii serviciilor.

STIMULENTE PENTRU MODERNIZAREA SOCIALĂ

Dezvoltarea rapidă a economiei necesită o atenţie deosebită orientată spre procesul de formare a unui nou tip de relaţii de muncă.

În acest scop a fost adoptat un nou Cod al Muncii al Republicii Kazahstan.

Codul se bazează pe standardele de muncă ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi OCDE.

Au fost simplificate din punct de vedere legislativ procedurile de modificare a termenilor contractului de muncă, au fost prevăzute măsuri privind implementarea sistemului de autoadministrare în cadrul colectivelor de muncă, mecanismul de negociere colectivă.

La îmbunătăţirea calităţii capitalului uman va contribui reforma educaţiei, sănătăţii şi protecţiei sociale.

În domeniul educaţiei se lucrează la elaborarea şi aprobarea noilor standarde armonizate pentru învăţământul preşcolar şi şcolar.

Procesul de învăţământ se va desfăşura în trei limbi – kazahă, rusă şi engleză.

Au fost întreprinse măsuri pentru a creşte nivelul de pregătire a cadrelor pentru proiectele incluse în programele de pregătire a specialiştilor pentru domeniul industriei de tip grant.

Obiectivul principal în domeniul sănătăţii publice este introducerea asigurării obligatorii a sănătăţii. Prin creşterea ponderii sectorului privat în furnizarea volumului garantat de asistenţă medicală de bază se va extinde mediului concurenţial şi se va îmbunătăţi calitatea serviciilor medicale.

Vom înfiinţa o Comisie Mixtă privind calitatea serviciilor medicale.

Se prevede implementarea în instituţiile medicale a modelului de management corporativ.

De asemenea, se doreşte optimizarea sistemului de asistenţă socială pentru zonele defavorizate prin consolidarea caracterului dedicat unui scop precis.

Asistenţa va fi acordată familiilor cu venituri sub 50% din minimul prevăzut de subzistență pentru fiecare membru al familiei. Astfel, beneficiarii vor încheia contracte sociale privind participarea obligatorie la programele de promovare a ocupării forţei de muncă şi adaptarea socială.

Astfel de tipuri şi principii de asistenţă socială vor fi puse în aplicare începând cu anul 2018.

În general, cel mai important aspect al noii politici sociale este legat de o creştere consistentă a investiţiilor în dezvoltarea potenţialului uman.

Noi trebuie în mod consistent să punem în aplicare ideea de Societate în care toţi au un loc de muncă.

A fost actualizată ”Harta ocupaţională” vizând creşterea volumului de finanţare. Participarea la acest tip de programe va permite populaţiei active să se înscrie la cursuri de formare de scurtă durata, să îşi modifice calificarea, să obţină microcredite. Astfel vor fi surmontate dificultăţile obiective legate de impactul actual al crizei globale.

În anul 2017 vom începe realizarea unui proiect nou ”Învăţământ profesional gratuit pentru toţi”.

Programul va permite, în special tinerilor din Kazahstan să-şi însuşească abilităţile de muncă de bază, utile pentru întreagă viaţă.

SUCCESUL REFORMELOR – CALEA SPRE UNITATEA NAŢIONALĂ

Un sfert de secol de independenţa a Kazahstanului ne-a arătat că doar un popor unit poate atinge cele mai înalte culmi în procesul sau de dezvoltare.

Ţara noastră, fiind un model de dezvoltare reuşită, demonstrează cât de importante sunt stabilitatea, pacea şi armonia.

În lumea contemporană toate ţările dezvoltate sunt modele de naţiuni unite.

Aceste ţări urmează algoritmi economici, politici şi culturali unici, obiective comune de dezvoltare, conceptul unic că succesul unui individ este indisolubil legat de puterea şi succesul statului.

Astăzi, toate ţările dezvoltate îşi pun în aplicare proiectele de modernizare pe baza unei identităţii deja conturate. În ceea ce priveşte Republica Kazahstan, ne-am angajat, de asemenea, la acest drum.

Conform experienţei la nivel mondial, nu există standarde universale şi recomandări în domeniul identităţii şi unităţii. Nicio ţară din lume nu are o reţeta, modele şi răspunsuri la provocările din acest domeniu.

Nimeni din lume nu a inventat încă un indicator universal pentru identitate şi unitate sau o formulă prin care se poate măsura acest domeniu de viaţă.

Cu toate acestea, scopul final al activităţii noastre în domeniul identităţii şi unităţii naţiunii, sau, exprimându-ne în mod tehnocrat, rezultatele scontate sunt aceleaşi cu ale ţărilor OECD.

Drumul nostru este calea spre unitate şi formarea logică a naţiunii pe baza identităţi civile.

Esenţa celei de a patra reforme stă în consolidarea identităţii şi unitatea poporului kazah.

Avem deja două baze, iar dezvoltându-le noi vom reuşi să consolidăm în mod constant Naţiunea cu un viitor comun.

În primul rând, vorbim de Adunarea Poporului din Kazahstan. Misiunea sa este calea, care ne conduce spre inviolabilitatea înţelegerii interetnice şi armoniei.

Ştiinţa spune că fiecare grup etnic de pe Pământ are cel puţin o calitate unică.

Viaţa ne arată că cele 100 de grupuri etnice din Kazahstan au cel puţin 100 de caracteristici speciale şi unice. Şi însumat toate creează un avantaj unic pentru Naţiunea noastră.

Marele nostru tezaur este caracterul multietnic al ţării! De 20 de ani Adunarea Poporului din Kazahstan şi-a îndeplinit cu succes misiunea de custode principal al acestei bogăţii.

Adunarea populară este baza identităţii noastre kazahstaneze.

În al doilea rând, ne-am însuşit idea naţională Mangilik El (Мәңгілік Ел).

Cuvântul “el” are o forţă unificatoare deosebită, pentru că de-a lungul veacurilor ţara noastră natală şi pământurile noastre au fost şi vor rămâne cea mai mare valoare pentru kazahstanezi.

Ideea de ”Mangilik El”, ca într-o oglindă, reflectă credinţa întregului popor în viitor.

Noi am creat această bază a patriotismului creativ prin faptele noastre mari.

Este necesar nu numai să consolidăm această bază şi să o extindem, dar şi să o transmitem din generaţie în generaţie, de la epocă la epocă.

Acest lucru ar trebui să arate puterea istorică şi spirituală a actului patriotic ”Mangilik El”.

Scopul nostru este de a consolida identitatea comună şi unitatea ţării prin dezvoltarea societăţii kazakhstaneze pe principiul cetăţeniei unice, pe baza valorilor naţionale Mangilik El şi a consolidării realizărilor noastre obţinute de-a lungul anilor de independenţă.

În toate acestea rezidă principalele noastre priorităţi.

Pentru a continua activitatea pe aceste direcţii, desigur, se utilizează sistemul de instrumente al ţărilor OCDE.

Acestea sunt adaptate la specificul Kazahstanului, în primul rând, pentru modernizarea sferelor culturii şi educaţiei, socializarea tinerilor şi pentru educaţia patriotică.

Totodată, strategia noastră de consolidare a identităţii şi a unităţii naţiunii în noua faza de construire a statalităţii conţine un punct de importanţă fundamentală.

Toată activitatea privind identitatea şi unitatea va avea ca punct de reper Adunarea Poporului din Kazahstan. Acesta este un principiu cheie.

Experienţa ţărilor OCDE ne arată că identitatea şi unitatea se pot baza doar pe factori concreţi: meritocraţie, funcţionarea eficientă a organelor de stat profesionale, asigurarea statului de drept, creşterea economică, transparenţa activităţii guvernului.

Cu alte cuvinte, rezultatul de succes al tuturor celor 100 de paşi din Planul naţiunii.

Pentru a crea un cadru instituţional în scopul consolidării identităţii şi unităţii poporului a fost elaborat un pachet de documente sub formă de legi, decrete prezidenţiale, rezoluţii ale guvernului, dispoziţii ale secretarului de stat.

Pentru a asigura punerea în aplicare a planului legislativ aferent direcţiei a patra din Planul naţiunii, Parlamentul a introdus amendamente şi completări la legile privind Adunarea Poporului din Kazahstan, la simbolurile de stat, şi în domeniul culturii şi patrimoniului istoric şi cultural, turism şi ONG-uri.

De asemenea, a fost aprobată o nouă lege privind activitatea de binefacere, sponsorizare şi activităţi filantropice.

Au fost dezvoltate trei concepte noi – consolidarea şi dezvoltarea identităţii şi unităţii, extinderea Adunării Poporului din Kazahstan până în anul 2025, dezvoltarea educaţiei fizice şi a sportului până în anul 2025.

Modificări importante s-au adus Conceptului de politici culturale, programului public privind dezvoltarea şi funcţionarea limbilor.

Totodată, a fost elaborat Conceptul de dezvoltare a industriei turismului, Harta dezvoltării procesului de educaţie trilingvă până în anul 2020.

Guvernul va aproba Planul de Acţiuni privind promovarea brandului naţional al Kazahstanului.

Se efectuează lucrări de modernizare a muzeelor şi a sistemului de utilizare a simbolurilor de stat.

De asemenea, o mare importanţă o are consolidarea cooperării dintre stat şi ONG-uri ca parte a Planului de Măsuri separat.

De actualitate este şi planul de lucru privind elaborarea Calendarului de Sărbători Naţionale.

Vor fi realizate planuri de modernizare a mass-media din Kazahstan, de promovare a conceptului de Societate în care toţi au un loc de muncă şi derulare a unui număr de proiecte culturale, educaţionale şi de informare.

Separat, doresc să subliniez faptul că identitatea poporului kazahstanez este identitatea succesului statului şi a fiecărui cetăţean în parte.

STAT DESCHIS, RESPONSABIL FAŢĂ DE SOCIETATE

În cadrul celei de-a cincea reforme ce are ca scop formarea unui stat transparent şi responsabil, se impune soluţionarea mai multor probleme cheie.

În primul rând, înfiinţarea unei corporații de stat denumită „Guvernul pentru cetăţeni”.

Această nouă structură va uni sub o ”umbrela” comună întreprinderile de stat ce activează în prezent: ”Centrul de servire a populaţiei”, ”Centrul imobiliar”, ”Centrul de cercetare, producţie şi cadastru”, ”Casă de stat pentru plata pensiilor”.

Cetăţenii se vor adresa acestui furnizor unic de servicii publice.

Această schimbare va asigura transparenţa serviciilor publice, reducerea barierelor administrative inutile, precum şi lista documentelor solicitate.

Organele de stat, ce furnizează servicii publice, au obligaţia de a oferi asistenţă maximă noii structuri cu privire la chestiuni care ţin de competenţa lor, precum şi de a asigura transferul până la sfârşitul anului 2017 a tuturor serviciilor publice pentru care sunt responsabile.

Calitatea serviciilor publice prestate va fi monitorizată de un Consiliu public special, creat de Guvern, un provider în calitate de furnizor unic, şi ONG-uri.

În al doilea rând, întregul sistem al administraţiei publice va fi axat pe obţinerea rezultatelor concrete.

Pentru aceasta vor fi stabiliţi indicatori ţintă pentru Guvern, miniştri, akimi (prefecţi), etc. pentru fiecare unitate structurală a organului de stat. Toţi funcţionarii publici îşi vor desfăşura activitatea în baza unor planuri individuale aprobate de superiorii lor.

O altă componentă importantă este simplificarea procesului actual de executare a instrucţiunilor de către funcţionarii publici, luând în considerare principiul de subordonare, calificările lor, funcţiile îndeplinite şi competenţele care le sunt atribuite.

În al treilea rând, pentru o bună planificare este necesară asigurarea acurateţei statisticilor guvernamentale.

Prin urmare, se impune sporirea responsabilităţii respondenţilor şi surselor administrative pentru furnizarea datelor statistice de calitate.

Toate aceste aspecte sunt luate în consideraţie la modificarea şi completarea actelor normative.

În al patrulea rând, în baza dispoziţiei mele, a fost efectuat un audit şi au fost optimizate documentele de sistem ale organelor de stat.

Ulterior, ce ţine de planificarea, proiectarea şi implementarea programelor la toate nivelurile vor trebui urmate 5 principii cheie, bazate pe recomandările OCDE: fiabilitate, continuitate, transparenţă, monitorizare şi control.

În acest sens este necesară şi reformatarea programelor de dezvoltare a regiunilor.

Toate noile programe de stat şi guvernamentale trebuie analizate de către organismele consultative conduse de Prim-ministru.

În al cincilea rând, au fost aprobate modificările şi completările la codul bugetar.

Autorităţilor de stat li s-a acordat dreptul de a solicita realocarea fondurilor bugetare în vederea atingerii rezultatului final.

Au fost extinse competenţele lor în ceea ce priveşte luarea deciziilor legate de structura şi statele de personal, fapt important în atragerea specialiştilor calificaţi.

În al şaselea rând, noul sistem de evaluare a performanţei organelor administrative este bazat pe principiile obligativităţii efectuării auditului extern independent, publicităţii, furnizării feedback-ului societăţii, responsabilităţii personale a managerilor.

Este importantă stabilirea unei corelaţii dintre evaluarea modului de executare a documentelor de sistem şi activităţile organelor de stat.

În cadrul îmbunătăţirii sistemul de audit al statului este planificată reforma Comitetului de Conturi şi organelor de control financiar. Acestea trebuie să-şi desfăşoare activitatea pe baza modelului aplicat de către companiile internaţionale de audit cu accent pe analiză.

În plus, va fi externalizat serviciul de audit anual al entităţilor din sectorul cvasi-public, în special în ceea ce priveşte utilizarea fondurilor bugetare.

În al şaptelea rând, unul dintre principalele criterii ale transparenţei şi responsabilităţii statului este extinderea accesului publicului la informaţii.

Începând cu anul 2016, atât la cererea persoanelor fizice cât şi juridice, se va acorda accesul la toate informaţiile deţinute de organele şi agenţiile de stat, cu excepţia secretelor de stat şi altor secrete protejate de lege.

Companiile private vor trebui, de asemenea, să urmeze regula privind transparenţa informaţiilor, în cazul în care îndeplinesc funcţii publice sau sunt beneficiari de fonduri bugetare.

Acest lucru va necesita elaborarea şi implementarea unui nou format de prezentare a informaţiilor de către organele de stat, uşor de utilizat şi uşor de înţeles de către cetăţeni. Modernizarea portalurilor existente, precum şi asigurarea în localităţile rurale a unui trafic de mare viteză presupune un volum de muncă considerabil.

Începând cu 2016, în cadrul organelor administraţiei publice centrale şi locale, în baza principiilor autonomiei, independenţei, publicităţii, rotaţiei periodice, vor fi înfiinţate consilii obşteşti sau în cazul celor existente va fi schimbată structura lor.

În conformitate cu Legea ”Cu privire la consiliile obşteşti” acestei instituţii i-au fost alocate noi instrumente eficiente de control comunitar.

Componenţa fiecărui consiliu va fi stabilită pe baza unui sistem de cote, dar nu mai puţin de două treimi din membrii săi trebuie să fie reprezentanţi ai comunităţii.

Consiliile vor fi prezidate de către personalităţi publice de notorietate care nu deţin funcţii în organele de stat.

Consiliilor obşteşti li se acordă dreptul de a dezbate proiectele programelor bugetare ale organelor de stat şi de a le implementa, de a dezbate planurile strategice, programele de dezvoltare regională.

În cadrul şedinţelor consiliilor vor fi prezentate rapoartele organelor executive cu privire la realizarea indicatorilor ţintă şi analizate proiectele actelor normative privind drepturile, libertăţile şi responsabilităţile cetăţenilor.

Este prevăzută raportarea către cetăţeni a puterii executive la toate nivelurile şi membrilor Guvernului.

De asemenea, consiliile vor elabora şi prezenta organelor de stat propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei.

Deciziile consiliului vor fi de natură consultativă, dar organele de stat vor trebui să le analizeze în mod obligatoriu.

FUNCŢIILE STATULUI DIN PERSPECTIVA MEDIULUI CONCURENŢIAL ŞI AUTOGUVERNĂRII LA NIVEL LOCAL

Dezvoltarea statului presupune transmiterea mediului concurenţial unui număr de funcţii publice, în prezent ele fiind într-un număr de aproximativ 4500.

În acest scop, se va forma o comisie permanentă condusă de viceprim-ministru, iar din componenţa ei vor face parte membrii Parlamentului, reprezentanţii conducerii organelor centrale ale puterii executive, Camerei Naţionale a Antreprenorilor ”Atameken”, Alianţei Civile a Kazahstanului.

Comisia va avea că sarcină formarea unei liste de funcţii în cadrul fiecărui organ de stat care urmează să fie transferate către mediul concurenţial. De asemenea, este necesară alegerea modului în care acestea vor fi transferate, luând în considerare disponibilitatea mediului concurenţial de a îndeplini aceste funcţii publice transferate, reglementările actuale, precum şi criteriile preţ şi calitate.

Comisia va ţine cont de reglementările de transfer al funcţiilor, va monitoriza şi controla calitatea implementării lor.

Continuarea logică a reformelor la nivel central este oferirea autorităţilor locale competenţe suplimentare care vor fi trimise în trei etape.

În prima etapă (2016 – 2017):

În a două etapă (începând cu 2018):

În cadrul celei de-a treia etapă (începând cu 2020) sunt prevăzute:

Aplicarea tuturor acestor măsuri va spori transparenţa procesului de luare a deciziilor de către autorităţile publice şi va contribui la dezvoltarea sistemului de autoadministrare locală.

PLANUL NAŢIUNII – PROIECT DE MODERNIZARE A KAZAHSTANULUI LA SCARĂ LARGĂ

Etapa de implementare, de punere în practică a Planului naţiunii a început deja. Acest proces va fi derulat sub controlul Comisiei naţionale pentru modernizare.

Aceste activităţi vor solicita din partea tuturor organelor de stat, instituţiilor publice şi cetăţenilor, coerenţă, perseverenţă, creativitate şi persistenţă.

Avem de parcurs un drum lung pe care am început să facem primii 100 de paşi.

Sunt absolut sigur că vor fi şi alţii.

Caracterul evolutiv şi atotcuprinzător este principiul de bază al procesului de modernizare, care în prezent modelează istoria noastră de independenţă, ce nu a depăşit încă pragul de un sfert de secol.

Trebuie să nu uităm că procesul de modernizare poate fi unul de succes doar în cazul unui stat puternic şi a unei naţiuni unite. Modernizarea trebuie să rezulte în ordine.

În primul rând, este vorba de ordine în cadrul statului.

În al doilea rând, de stabilirea unor reguli clare şi obligatorii pentru mediul de afaceri incluse în litera legii cu caracter mandatoriu pentru toţi.

În al treilea rând, de ordine şi armonie în viaţa socială şi politică.

Am trecut cu demnitate peste toate încercările, reuşind să devenim mai puternici şi mai consolidaţi. Am creat un nou Kazahstan – Uly Dala Eli, Statul Marii Stepe Transformate.

Prin implementarea Planului Naţiunii, extindem orizonturile epocii ascensiunii naţiunii noastre, utilizând toate oportunităţile oferite de dezvoltarea globală de-a lungul anilor de independenţă.

Pe glob, desigur, există exemple de ţări care au ajuns din lumea a treia în rândul ţărilor din lumea întâi. Noi analizăm şi luăm în considerare experienţa lor pozitivă.

În prezent evaluăm cele mai de succes modele globale de dezvoltare economică şi socială, de dezvoltare a statului.

Puţine ţări din lume în prezent îşi formulează că şi noi visul sau naţional: după secole de uitare să intrăm în rândul celor mai mari naţiuni ale lumii.

Noi credem în destinul istoric al Kazahstanului.

Îndemn kazahstanezii să ia parte în mod activ la implementarea Planului Naţiunii şi reformelor şi să beneficieze de oportunităţile pe care acesta le oferă.

Vom înainta cu paşi siguri spre realizarea visului nostru kazahstanez şi prosperitatea Kazahstanului!

Эта запись также есть в: Engleză, Rusă, Kazakh